Garanti & juridisk rådgivning

Garantier m.m

Vår städgaranti är den att arbetet besiktigas av fastighetsskötaren om det är en hyresrätt, med nya ägaren om det är bostadsrätt eller radhus/villa. I samband med besiktning kommer även städpersonalen vara närvarande vilket betyder att om någon har synpunkter på städningen så åtgärdas det direkt och när man sedan lämnar lägenheten/huset så är alla parter nöjda och först då är vi på Västsvenska Sterbhustjänst nöjda.

Vi har även en ansvarsförsäkring upp till 1 miljon om olyckan skulle vara framme.
I övrigt så har vi konsumenttjänstlagen som riktmärke när vi arbetar.

Juridisk rådgivning

För telefonrådgivning, testamenten, arvstvister mm ring jur.kand Gösta Fromm
Tel 031-93 84 84

För att boka juridisk kvart (gratis) ring Familjens Jurist. Ann-Christin Hjärpe Olsson
Tel 031-85 98 98