Nu startar etapp 2 av vår utbyggnad av Sterbhustjänst

Hösten 2010 etablerar vi oss i Skåne med Malmö som utgångspunkt men vi arbetar naturligvis över hela regionen. Från och med november 2010 kommer vi att börja med att köpa, röja, tömma och städa dödsbon i hela Skåne. Direktnummer till Andreas ansvarig för verksamheten i Skåne 0767-135 002