Värdering

Ibland vet man inte vad man ska göra av sakerna i ett dödsbo, då kan det vara bra att få en värdering av dödsboet.

Vi samarbetar med ett auktionsverk och har deras försäljningslistor som referens, vi kan även via telefon komma i direkt kontakt med en auktoriserad värderingsman från auktionsverket.
Alla saker som vi köper säljs på offentlig auktion och ni som säljare kan följa föremålet hela vägen och se hur mycket det säljs för i slutändan.

En värdering är kostnadsfri.